Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1698/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030  
Tệp đính kèm:
DT5897-1650533701580-42198245.pdf
DT5897-1650533701617-05790048.doc
DT5897-1650533701617-05790048(22.04.2022_13h14p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến