Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 13/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/02/2023  
  Trích yếu: V/v bổ sung khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1177-1675739738954-75710339.docx
DT1177-1675739738954-75710339(09.02.2023_13h29p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung