Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1561/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/04/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý  
Tệp đính kèm:
DT5978-1681891283586-57952044.pdf
DT5978-1681891489477-20008660_nguyenthithanhbinh-19-04-2023_15h48p52.doc
DT5978-1681891489477-20008660_nguyenthithanhbinh-19-04-2023_15h48p52_converted(21.04.2023_07h44p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh