Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 185/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/01/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm  
Tệp đính kèm:
2_CT-TTG_14012023-signed.pdf
DT866-1673926012831-19782279.doc
DT866-1673926069607-29001450.pdf
DT866-1673926012831-19782279_converted(17.01.2023_14h32p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung