Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5813/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/10/2021  
  Trích yếu: V/v giải quyết số học sinh Ninh Thuận đang kẹt ở các tỉnh, thành phố phía Nam có nguyện vọng về tỉnh học.  
Tệp đính kèm:
DT17557-1635049586863-90762310_nguyendinhtuan-24-10-2021_12h39p20.docx
DT17557-1635049586863-90762310_nguyendinhtuan-24-10-2021_12h39p20(25.10.2021_13h56p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh