Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/06/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8514-1654585174493-56802041.pdf
DT8514-1654654057588-76252771.doc
DT8514-1654654057588-76252771_converted(09.06.2022_07h52p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh