Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 45/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 386-TB/TU của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT188-1641356119592-27848919.doc
DT188-1641356119592-27848919_converted(05.01.2022_19h45p43)_signed.pdf
386-TBTU.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc