Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 774/CĐ-UBND   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT2651-1645773038026-42748426_nguyendinhtuan-25-02-2022_16h01p37.doc
DT2651-1645773038026-42748426_nguyendinhtuan-25-02-2022_16h01p37_converted(28.02.2022_08h39p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc