Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2304/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 01/07/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 498/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2304_signed.pdf
24-6- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MUC TIÊU QG 2020-Trinh TTrg.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh