Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1650/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em  
Tệp đính kèm:
Chi-dao-cong-tac-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em_nguyendinhtuan-05-04-2021_17h05p55.doc
Chi-dao-cong-tac-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em_nguyendinhtuan-05-04-2021_17h05p55(06.04.2021_14h49p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến