Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1597/KH-UBND   Ngày ky´: 05/04/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021  
Tệp đính kèm:
03-29-trien-khai-ke-hoach-PCCC-rung-2021-final-.doc
03-29-trien-khai-ke-hoach-PCCC-rung-2021-final-(05.04.2021_09h22p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín