Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2731/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý Hội Khuyến học các cấp.  
Tệp đính kèm:
CVUB2731_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh