Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 361/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/03/2023  
  Trích yếu: V/v Công nhận Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3916-1679129267679-30493387.doc
DT3916-1679129267679-30493387_converted(20.03.2023_13h31p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung