Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1842/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 03/05/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5216-1649929845741-17760125_vominhtam-02-05-2022_16h00p55.doc
DT5216-1649929845741-17760125_vominhtam-02-05-2022_16h00p55_converted(03.05.2022_18h13p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang