Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2256/CTR-UBND   Ngày ky´: 05/06/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT8558-1685619318679-35925994.docx
DT8558-1685619318679-35925994_converted(05.06.2023_10h02p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình