Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2901/KH-UBND   Ngày ky´: 04/07/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10070-1656645979372-38843777.doc
DT10070-1656646012613-47711522.doc
DT10070-1656645979372-38843777_converted(04.07.2022_10h53p40)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KH 2901.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến