Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3119/KH-UBND   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3119_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung