Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1 Phụ lục tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 99/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2-1672978896297-59709430_nguyendinhtuan-06-01-2023_13h59p02.docx
DT2-1672978896297-59709430_nguyendinhtuan-06-01-2023_13h59p02(08.01.2023_18h54p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc