Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 30384/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. V/v chủ trương về tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 và phương án học sinh đi học trở lại từ ngày 07/9/2020  
Tệp đính kèm:
CVUB 3084_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh