Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 97/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v Đính chính khoản 3.2 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2938-1677746385732-04678130.doc
DT2938-1677746385732-04678130(06.03.2023_09h37p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc