Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6998/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT21390-1640157651507-00237472.doc
DT21390-1640157666070-63007238.pdf
DT21390-1640157651507-00237472(24.12.2021_10h40p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh