Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 535/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh NinhThuận  
Tệp đính kèm:
DT6582-1651803758737-20368823.docx
DT6582-1651803758737-20368823_converted(08.05.2022_13h20p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn