Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 971/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: V.v Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử.  
Tệp đính kèm:
CVVP971_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến