Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 404/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4457-1679908084105-09898357.doc
DT4457-1679908084105-09898357(28.03.2023_10h49p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc