Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 47/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/02/2023  
  Trích yếu: V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT1410-1675420052214-29310283.docx
DT1410-1675420052214-29310283_converted(06.02.2023_15h53p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh