Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2877/KH-UBND   Ngày ky´: 14/07/2023  
  Trích yếu: V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT10740-1688952185238-53010170_nguyenthithanhbinh-10-07-2023_18h48p46.docx
DT10740-1688952185238-53010170_nguyenthithanhbinh-10-07-2023_18h48p46_converted(14.07.2023_10h27p29)_signed.pdf
DT10740-1688952190164-02391974_nguyenthithanhbinh-10-07-2023_18h50p02.docx(14.07.2023_10h32p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương