Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1599/UBND-KTTH   Ngày ky´: 05/04/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
Trien-khai-thuc-hien-ND-26.2021-31.3.2021_lehuyen-02-04-2021_17h17p15.docx
Trien-khai-thuc-hien-ND-26.2021-31.3.2021_lehuyen-02-04-2021_17h17p15(05.04.2021_09h49p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà