Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1075/UBND-KTTH   Ngày ky´: 16/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2231-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
DT3779-1647421212755-01766051_lehuyen-16-03-2022_20h55p56.doc
DT3779-1647421212755-01766051_lehuyen-16-03-2022_20h55p56(16.03.2022_22h46p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ