Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2075/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 03/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2075_signed.pdf
11.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình