Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/TB-UBND   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022)  
Tệp đính kèm:
DT4011-1647847200887-12816319_nguyendinhtuan-22-03-2022_08h32p03.doc
DT4011-1647847200887-12816319_nguyendinhtuan-22-03-2022_08h32p03_converted(23.03.2022_09h58p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc