Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1483/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v phối hợp cung cấp thông tincho các cơ quan báo chí.  
Tệp đính kèm:
DT5121-1649381317190-40230714.doc
DT5121-1649381317190-40230714_converted(08.04.2022_10h26p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc