Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4449/KH-UBND   Ngày ky´: 13/10/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới  
Tệp đính kèm:
DT15922-1665474418330-46293042.pdf
DT15922-1665475383817-93542980.doc
DT15922-1665475383817-93542980_converted(13.10.2022_10h45p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng