Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 15/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/01/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Hải ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT329-1641521229543-59747406.doc
DT329-1641521229543-59747406_converted(07.01.2022_11h00p24)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO.doc
PHU LUC KEM THEO.doc(10.01.2022_10h20p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam