Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 175/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái  
Tệp đính kèm:
DT5769-1681716036274-39444775.doc
DT5769-1681716036274-39444775_converted(17.04.2023_21h36p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc