Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4743/UBND-VXNV   Ngày ky´: 01/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  
Tệp đính kèm:
DT17032-1667208889302-52215039.pdf
DT17032-1667208905058-43634152.docx
DT17032-1667208905058-43634152_converted(01.11.2022_13h32p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc