Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3063/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/08/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB3063_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc