Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2320/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020  
Tệp đính kèm:
CVUB 2320_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc