Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4141/UBND-KTTH   Ngày ky´: 21/09/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường phổ biến, khai thác thông tin, cập nhật tin, bài lên Website Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT14716-1663657363319-26373443_nnminh-20-09-2022_17h34p03.docx
DT14716-1663657363319-26373443_nnminh-20-09-2022_17h34p03(21.09.2022_16h05p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương