Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3242/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3242_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín