Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 126/BC-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT8033-1653891339558-03292628.docx
DT8033-1653891339558-03292628(31.05.2022_08h09p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình