Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2049/UBND-KTTH   Ngày ky´: 16/05/2022  
  Trích yếu: V/v xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7083-1652432702018-18612568.pdf
DT7083-1652432736693-28932146.doc
DT7083-1652432837176-82579069.doc
DT7083-1652432837176-82579069(16.05.2022_20h16p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa