Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2470//KH-TCTĐA06   Ngày ky´: 07/06/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8517-1654586228931-16868544.doc
KHUB2470.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung