Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2201/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/05/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7401-1652927243398-20990604.doc
DT7401-1652927243398-20990604(24.05.2022_08h17p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến