Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3825/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v tăng cường hiệu quả trong đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3825_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà