Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 871/UBND-TCD   Ngày ky´: 13/03/2023  
  Trích yếu: V/v thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.  
Tệp đính kèm:
DT3520-1678680691884-88479402.doc
DT3520-1678680691884-88479402_converted(13.03.2023_16h23p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung