Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3922/KH-UBND   Ngày ky´: 09/09/2022  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13824-1662426509213-43760883.docx
DT13824-1662426509213-43760883(09.09.2022_15h20p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến