Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2050/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB2050_signed.pdf
195_TB-VPCP_29052020.docx
195_TB-VPCP_29052020_1-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh