Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 22/TB-PCTT   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2143-1676601816419-65101225.doc
DT2143-1676601816419-65101225_converted(17.02.2023_14h16p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín