Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 259/TB-VPUB   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19  
Tệp đính kèm:
TBVP 259_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc