Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 418/GM-VPUB   Ngày ky´: 27/06/2022  
  Trích yếu: Tiếp công dân trường hợp ông Lê Châu Chính  
Tệp đính kèm:
06a_Giaymoi_418_ong_LeChauChinh.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn